Vindenergi

Som en del av vår miljösatsning har vi investerat i miljövänlig energiproduktion i form av vindenergi. År 2001 uppfördes två stycken Vestas Vindkraftverk 660 kW. 2007 valde vi sedan att uppföra ännu ett vindkraftverk, denna gång av storleken 850 kW.

Ett vindkraftverk av storleken 660 kW minskar utsläppen med 1070 ton koldioxid per år, jämfört med exempelvis kolkraft. Ett 660 kW:s vindkraftverk försörjer hela 80 villor med energi.

En förekommande missuppfattning är att den energi som går åt vid tillverkning, uppförande, service och nedmontage överstiger vindkraftverkets totala livsproduktion av vindenergi. Faktum är dock att vindmöllan producerar denna mängd energi på bara 2-3 månader. Därefter kan energin ses som fullständigt ren.

Vindenergi Slider