Om oss

Brönnestad Boställe är en gård i södra Skåne med gamla anor. I generationer har lantbruk och hästar varit en naturlig del av livet. Idag är vår lantbruksverksamhet typiskt skånsk med produktion av höstvete, maltkorn och sockerbetor som bland annat används i tillverkning av bröd, öl och socker.

De senaste åren har vi även producerat konservärtor till Findus Sverige AB, men all produktion bedrivs enligt senaste rön för ett hållbart lantbruk. Detta betyder att vi inte tillför mer näring och växtskyddsmedel än vad som bedöms vara nödvändigt. Verksamheten sker därför enligt råd från och kontroll av Jordbruksverket och i enlighet med Nordic Sugars och Findus respektive kvalitetspolicys.

En del av åkerarealen ligger numera i vall. Sedan 1991 produceras här hösilaget HorseHage på licens från England. Detta i enlighet med för licensen uppställda kvalitetskrav. Säckarna som hösilaget förvaras i är för övrigt tillverkade av miljövänlig plast. Numera tillverkas också kvalitetsstarkt hösilage i storbalsformat på gården – HorseBale.

Sedan 2001 producerar vi även elkraft, genom våra tre vindkraftverk av typen Vestas 660 kW respektive 850 kW. Resultatet blir miljövänlig så kallad grön el.

Våren 2020 kommer tillfällig boxuthyrning att startas upp på gården. Så ska du besöka Söderslätt eller södra Skåne med din häst för genomfart, semester eller tävling? Kontakta oss för mer information!

Slider real2