Näringsinnehåll

Riktlinjer för näringsinnehåll per kilo torrsubstans:

HorseHage
Omsättbar energi (MJ) 8-11,5 7-10,5
Smältbart råprotein (g) 40-80 15-80
Smältbarhet (%) 58-63 49-60
Kalcium (g) 2,5-4 2,5-4
Fosfor (g) 1,7-2,5 1,7-2,5
Karotin (mg) 100 *
Vitamin E (mg) 35 *
Vitamin B1 (mg) 2 *
Vitamin B2 (mg) 3,2 *
Vitamin B6 (mg) 6 *
Niacin (mg) 23 *
Pantotensyra (mg) 21 *
Folsyra (mg) 0,6 *
Biotin (mcg) 60 *
Ungefärlig torrsubstans (%) 55 84

* Efter 6 månaders lagring av hö, har de flesta höprover försumbart vitamininnehåll.

Varje år tas prover för att kontrollera att fodrets näringsinnehåll håller det rätta värdet.

Vitaminhalterna – speciellt det betydelsefulla B komplexet – är signifikant högre i HorseHage jämfört med hö. Det förstörs inte heller under lagring.